Vỏ Cam Sấy Dẻo

32.000VND64.000VND

Vỏ cam sấy dẻo Nông Lâm Food sản phẩm vỏ cam được  sấy dẻo với quy trình khép kín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và hàm lượng chất dinh dưỡng trong vỏ quả cam

vỏ cam sấy dẻo nông lâm food
Vỏ Cam Sấy Dẻo