Cam Lát Sấy Dẻo

53.000VND

Cam Lát Sấy Dẻo Nông Lâm Farm là sản phẩm cam được cắt lát và sấy dẻo với quy trình khép kín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và hàm lượng chất dinh dưỡng trong quả cam.

Cam Lát Sấy Dẻo Nông Lâm Food
Cam Lát Sấy Dẻo

53.000VND