Dầu gội bồ kết thảo mộc Diễm Xưa – dầu gội thảo mộc sạch gàu, nấm ngứa, ngăn rụng tóc, mọc tóc, nuôi dưỡng tóc từ bên trong – dầu gội organic – Dung tích 300ml

Giá: 159.000VND
Thị trường: 220.000VND
Tiết kiệm: 61.000VND (28%)

Cho phép đặt hàng trước

dầu gội bồ kết thảo mộc diễm xưa
Dầu gội bồ kết thảo mộc Diễm Xưa – dầu gội thảo mộc sạch gàu, nấm ngứa, ngăn rụng tóc, mọc tóc, nuôi dưỡng tóc từ bên trong – dầu gội organic – Dung tích 300ml
Giá: 159.000VND
Thị trường: 220.000VND
Tiết kiệm: 61.000VND (28%)