ỔI SẤY DẺO

32.000 29.000

Sản phẩm ổi sấy dẻo được chế biến theo quy trình phát triển từ nghiên cứu khoa học tại trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM

còn 97 hàng